Utrzymanie ruchu

W ramach świadczenia usługi serwisu stałego prowadzimy również w zakładach produkcyjnych utrzymanie ruchu – w zakresie określonym przez Klienta (naprawa, konserwacja, remonty, modernizacja jak i propozycje zmian technicznych). Dzięki działaniu ściśle skomponowanym z trybem pracy zakładu, regularnym przeglądom i dozorowi oraz krótkiemu czasowi reakcji przestoje w przypadku wystąpienia awarii zredukowane są do minimum. Utrzymanie parku technologicznego urządzeń i maszyn w należytym stanie technicznym pozwala utrzymać proces produkcyjny w oczekiwanej ciągłości i zmniejsza koszty oraz uciążliwości wiążące się z występowaniem przestojów.

 

Dysponujemy doświadczonym personelem posiadającym niezbędne uprawnienia z zakresu eksploatacji oraz dozoru, jak również szerokie zaplecze narzędzi niezbędnych do prowadzenia prac diagnostycznych, monitorowana, kontroli i nastaw parametrów spalania oraz środków chemicznych do konserwacji, czyszczenia i napraw maszyn. Realizujemy również usługi z zakresu prac gazoniebezpiecznych.

 

Zapewniamy, po ustaleniu z Klientem wielkości zapotrzebowania oraz warunków eksploatacyjnych poszczególnych urządzeń, prowadzenie magazynu bieżącego części zamiennych. W ramach utrzymania ruchu oferujemy m.in. udział w procesie uruchomienia urządzeń, wykonywanie okresowych przeglądów technicznych, pomiarów, napraw i czynności konserwacyjnych, a także modernizację urządzeń takich jak:

 

Zainstalowane na liniach technologicznych maszyny i urządzenia powinny być bezwzględnie objęte stałym, fachowym dozorem, dla zachowania bezpieczeństwa ich eksploatacji. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu usług utrzymania ruchu, poparte aktualną wiedzą z zakresu prawa budowlanego, norm bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcyjnych. Od 2014 roku jesteśmy również przedsiębiorstwem certyfikowanym z zakresu wymogów Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), co poszerza nasze możliwości wykonawcze.

Szybki Kontakt

MAT INSTAL

87-100 Toruń, ul. Płocka 3

tel. 56 648 40 88