Iniekcja ciśnieniowa

Uszczelniająca iniekcja ciśnieniowa to szeroki asortyment środków oraz oprzyrządowania technicznego dla ochrony budowli. Z uwagi na odmienny skład i właściwości produktów możliwe jest wykorzystanie do różnych zastosowań. Głównie stosowane są przy wypełnianiu rys i spękań, przeponie poziomej przed podciąganiem kapilarnym, do iniekcji kurtynowych, a także do uszczelnienia dylatacji i zabezpieczenia kanałów.
Na czym polega?
Cały proces polega na wtłoczeniu pod ciśnieniem odpowiednich substancji przez układ nawiertów.
W trakcie procesu uszczelniane są nie tylko docelowe pęknięcia ale także drobne rysy i pory nie widoczne na pierwszy rzut oka.
Materiały iniekcyjne
Przed rozpoczęciem prac kluczowe jest zapoznanie się ze stanem budynku oraz surowca wykorzystanego podczas budowy. Pozwala to na zastosowanie najkorzystniejszych materiałów iniekcyjnych.

Spienialne poliuretanowe żywice służą do szybkiego, czasowego zatrzymania wody napierającej. W pożądany sposób reagują w kontakcie z wodą, a silna ekspansja pozwala na zastosowanie nawet przy bardzo dużych wyciekach. Dla poprawy trwałości tak wykonanych uszczelnień stosuje się dodatkową warstwę, wykonaną już z niespienianych żywic poliuretanowych.

Materiały wykazują wysoką rozciągliwość przy zachowaniu jednoczesnej bardzo dobrej przyczepności do podłoża. Gwarantują w ten sposób skuteczne i mocne uszczelnienie. Obserwować można jedynie marginalną zmienność ich rozszerzalności. Są bardzo dobrym rozwiązaniem nawet przy obciążeniach dynamicznych. W przegrodach ( ścianach) murowanych wykorzystuje się je do wykonywania przepon poziomych przed podciąganiem kapilarnym.

Żele akrylowe są środkiem chętnie stosowanym przy wykonaniu uszczelnień. Odznaczają się bardzo niską lepkością i znakomitym rozprowadzeniem przy wykonywaniu uszczelnień powłoką zewnętrzną w obiektach przykrytych ziemią tzw. iniekcji kurtynowych. Są stosowane również podczas przeprowadzania tzw. iniekcji strukturalnych. Oznacza to, że mogą być użyte do uszczelniania całego przekroju muru oraz do wykonywania doszczelnień dylatacji i przerw roboczych.

Bezrozpuszczalnikowe żywice epoksydowe z uwagi na niską lepkość są stosowane do uszczelniania konstrukcji w sposób przenoszący naprężenia. Dodatkowym atutem przy tego typu pracach jest znakomita stabilność mechaniczna i przyczepność, gwarantująca siłowe zamknięcie zarysowań czy spękań.
Zalety
Największą zaletą jest krótki czas realizacji oraz brak konieczności dokonywania wykopów. Dzięki temu nie ma konieczności np. reorganizacji ruchu w przypadku budynków znajdujących się w pobliżu dróg.

Pozostałe zalety:

Inne zastosowania
Oprócz uszczelnień iniekcja ciśnieniowa doskonale sprawdza się jako wzmocnienie poprzez sklejenie konstrukcji, wypełnienie pustych przestrzeni, kotwienia ścian wykopów, stabilizowania gruntu oraz odtwarzania lub wykonywania izolazji poziomych i pionowych (tzw. kurtynowe).

Szybki Kontakt

MAT INSTAL

87-100 Toruń, ul. Płocka 3

tel. 56 648 40 88