Czyszczenie i dezynfekcja wentylacji

Poza usługami kompleksowego montażu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wykonujemy również prace  z zakresu ich czyszczenia oraz dezynfekcji. Prawidłowy dobór elementów systemu oraz jego odpowiedni montaż nie wystarczą, by zapewnić stałe, odpowiednie parametry pracy i utrzymać zamierzone jego działanie. Niezbędne jest przeprowadzanie okresowych czynności czyszczenia i dezynfekcji. Nie tylko jest to wskazane dla zapewnienia  bezpieczeństwa i higieny obiektów oraz zdrowia osób w nich przebywających, ale również obligują do tego przepisy prawa.

Dlaczego należy czyścić instalacje?
Regularne, okresowe przeprowadzanie czyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przyczynia się nie tylko do tworzenia odpowiednich warunków pracy, ale zmniejsza również m.in. ryzyko wystąpienia pożarów i wystąpienia przestojów w produkcji (np. w przypadku braku odpowiednich parametrów czystości powietrza). Regularne prowadzenie prac utrzymuje również instalację w należytym stanie technicznym i wydłuża tym samym okres jej bezawaryjnego użytkowania.
Jak sprawdzić, czy należy wykonywać czyszczenie wentylacji?
Stan zanieczyszczenia kanałów wentylacyjnych najprościej i najskuteczniej sprawdzić za pomocą wprowadzenia w kanał kamery cyfrowej, która pozwala na ocenę nagromadzonych zanieczyszczeń. Znając stan zanieczyszczenia kanałów wentylacyjnych możemy przystąpić do ich czyszczenia. Metoda czyszczenia wentylacji mechanicznej stosowana przez nasza firmę polega na wprowadzeniu do kanału szczotki na obrotowym giętkim wałku i usunięciu oderwanego od ścianek brudu z kanału za pomocą urządzenia podciśnieniowego. Urządzenia podciśnieniowe wyposażono w wymienne sekcje filtrujące zanieczyszczone powietrze, filtr wstępny oraz tzw. filtry HEPA. Po zakończeniu procesu czyszczenia przeprowadza się dezynfekcję instalacji wentylacyjnej stosując atestowane środki rekomendowane przez PZH. Środki chemiczne wprowadza się w kanały wentylacyjne w postaci „mgiełki”, rozpylonej za pomocą specjalnej dyszy.

 

Jak wygląda proces czyszczenia i dezynfekcji?
Technologia wykonania prac wygląda następująco:

Które przepisy prawa obligują do dbania o stan instalacji?
Kwestie wymogów higieniczno – sanitarnych, ochrony p. poż., zagadnień utrzymania obiektów budowlanych, w których mowa jest m.in. o częstotliwości, zakresie prac i obowiązkach związanych z czyszczeniem i dezynfekcją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych reguluje szereg norm i ustaw, spośród których wskazać można:

Co wykonujemy?
W swojej ofercie posiadamy usługi dotyczące czyszczenia, dezynfekcji wentylacji i klimatyzacji takie jak:

 
Zapraszamy do bliższego zapoznania się z naszą ofertą, chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania i doradzimy najwłaściwszy dobór zakresu niezbędnych prac i oraz środków do ich profesjonalnego wykonania.

Szybki Kontakt

MAT INSTAL

87-100 Toruń, ul. Płocka 3

tel. 56 648 40 88