Przepompownie, oczyszczalnie ścieków i sieci zewnętrzne

Przepompownie to urządzenia umożliwiające transport cieczy na znaczne odległości, lub podniesienia ciśnienia. Wychodząc naprzeciw szerokim wymaganiom rynku oferujemy przepompownie w zbiornikach żelbetowych lub polimerobetonowych. Pompownie wyposażone są w piony tłoczne wykonane ze stali nierdzewnej, posiadające armaturę zwrotno odcinającą. W celu ułatwienia eksploatacji, przepompownie wyposażane są w drabinkę zejściową oraz pomost umożliwiający obsługę, dysponujące kompletnym system automatyki zadaniem którego jest ciągły nadzór nad stanem napełnienia zbiornika i uruchomienia pomp w celu przepompowania cieczy, w sposób zapewniający optymalne wykorzystanie pomp, oraz minimalizujący zużycie energii.

Oczyszczalnie ściekówprzeznaczone są do unieszkodliwiania ścieków bytowo – gospodarczych powstających w pojedynczych gospodarstwach domowych. Zastosowanie oczyszczalni stanowi rozwiązanie problemu odprowadzania ścieków z miejsc, których podłączenie do zbiorczych systemów kanalizacji jest utrudnione, bądź niemożliwe. Duży wybór typoszeregu pozwala na dobór urządzenia dla jednostek osadniczych liczących od 4 do 100 osób.

Sieci zewnętrzne obejmują produkty przeznaczone głównie do obsługi rozwiązań związanych z infrastrukturą. W ramach tej grupy oferujemy między innymi:

Szybki Kontakt

MAT INSTAL

87-100 Toruń, ul. Płocka 3

tel. 56 648 40 88