Płukanie instalacji i sieci

Instalacje centralnego ogrzewania zbudowane są z elementów wykonanych z różnych materiałów. Grzejniki produkowane są ze stali, miedzi lub aluminium, przewody doprowadzające czynnik grzewczy najczęściej wykonuje się z miedzi bądź tworzyw sztucznych, np. polietylenu sieciowanego z warstwą antydyfuzyjną, wreszcie wewnętrzne elementy kotłów wykonywane są ze stali nierdzewnej i elementów miedzianych. Nie zapominajmy jeszcze o różnego rodzaju łącznikach, rozdzielaczach, zaworach regulacyjnych, stanowiących wyposażenie instalacji centralnego ogrzewania, których korpusy wykonane są głównie z mosiądzu bądź stopów brązu.

Instalacje grzewcze w domach jednorodzinnych napełniane są wodą, pochodzącą najczęściej z sieci wodociągowej lub własnego ujęcia na terenie posesji. Rzadko kiedy woda przeznaczona do uzupełniania zładu instalacji jest odpowiednio przygotowana, np. zdemineralizowana.

To wstępne zestawienie materiałów, z których składa się każda instalacja grzewcza, pokazuje, z jak wieloma możliwymi zjawiskami fizykochemicznymi i biochemicznymi możemy mieć do czynienia w tym jednym, szczelnie zamkniętym układzie. Zjawiska te mogą zachodzić dzięki czynnikowi grzewczemu jakim jest woda, która wypełnia cały układ instalacji. Pomimo, że obecnie montowane instalacje wykonywane są z przewodów odpornych na korozję, to jednak wielość zastosowanych materiałów a także warunki podwyższonej temperatury ich pracy sprzyjają powstawaniu w nich zjawisk korozji, szczególnie korozji elektrochemicznej. Niebagatelną rolę pełni także niekontrolowany rozwój mikroflory i mikrofauny w instalacjach ogrzewczych, która może powodować korozję na drodze biochemicznej.

Często, po wybudowaniu własnego domu i wyposażeniu go w instalacje wykonane z nowoczesnych materiałów, z zastosowaniem najnowszych technologii i urządzeń, zapominamy, że nawet te najnowsze instalacje trzeba cyklicznie konserwować i świadomie eksploatować.

Szybki Kontakt

MAT INSTAL

87-100 Toruń, ul. Płocka 3

tel. 56 648 40 88